Til informasjon har Pelican Delivery AS nå avsluttet driften

Vi ønsker å takke alle våre kunder for et hyggelig og godt samarbeid